Noemi Martinez Gonzalez


Noemi Martinez Gonzalez

Lista

Máis Podemos

Biografía

Nacín en Lugo, onde vivín os primeiros anos da miña vida ata que, por cuestións laborais, meus pais foron trasladados a Pontevedra, que é a miña cidade de adopción.

No ano 2000 mudeime a Madrid, onde estudiei Dereito e Ciencias Políticas e da Administración na Universidade Autónoma. Na actualidade exerzo como avogada en Pontevedra, traballo que é a miña verdadeira vocación


Motivación

Formo parte de Podemos dende as eleccións europeas, integrando o Consello Cidadán Municipal de Pontevedra. Dende a ano 2000 veño participando en diferentes movimientos sociais (antiglobalización, feminismo, emigración…). É o momento de que a cidadanía recupere o control dos mecanismos de participación na democracia, que agora está nas mans das élites políticas e económicas. Élites que non queren ver a realidade e pretenden manter o status quo sen ter en conta á gran maioría do pobo, pese a que vivan a súa costa e gracias a eles/as. É incuestionable que o cambio comezou, pero agora é o momento de mantelo e de darlle impulso e así arrincarlles o poder os de sempre e poder xerar os mecanismos e estructuras que acaben cos desequilibrios socias, coa desigualgadade, coa depauperización da cidadanía, coa concentración de poder nas mans de uns poucos… Chegou a hora do pobo.