Fe Gonzalez Paz


Fe Gonzalez Paz

Se presenta a:

Círculo que avala su candidatura:

podemos Lugo

Biografía

Creo que o máis importante non son os meus estudos, nin a miña idade ou a miña condición social, se non aportar o que a vida me ensinou para conseguir que a política funcione e sirva para crear Leis que axuden a crear unha sociedade máis xusta e equilibrada.
Preciso voltar a creer no ser humán, no respeto,a tolerancia e a honestidade, e loitar por estos valores, pois so así poderemos avanzar


Propuesta de actuación

Facer que os círculos sexan importantes na nosa organización