Conchi Calvo Álvarez


Conchi Calvo Álvarez

Se presenta a:

Círculo que avala su candidatura:

Círculo de Sanxenxo

Biografía

Emigrante retornada, xa xubilada, atopo á miña volta unha España que parece non estar en Europa, que non mantén uns servizos públicos dignos e cunha precariedade social que non me permite estar inactiva.


Propuesta de actuación

- Encontro cós círculos activos

- Xornadas de presentación en municipios con círculos en creación ou sen círculos

- Potenciación do banco de talentos a nivel Galicia

- Creación dunha rede de participación ciudadá e telemática a nivel galego para apoio inter-círculos

- Apoio a todas aquelas iniciativas e propostas que surdan das bases